O Nas

 Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o.

Spółka powstała w 2003 roku i została powołana w celu rozwinięcia działalności importowej tekstyliów i innych surowców włókienniczych z rynków azjatyckich.

W związku z nawiązaniem bliskiej współpracy z kilkoma wiodącymi hurtowniami tkanin na odzież zawodową w Polsce, szybko stała się jednym z ważniejszych dostawców tekstyliów w tym segmencie w kraju.

Z czasem oferta firmy rozszerzyła się o dalsze asortymenty i oprócz tkanin na odzież roboczą Polska Grupa Tekstylna rozwinęła import tkanin pościelowych oraz tkanin specjalistycznych.

Kolejnym etapem rozwoju działalności było rozpoczęcie importu gotowej odzieży zawodowej oraz obuwia roboczego.

 Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o.

Spółka powstała w 2003 roku i została powołana w celu rozwinięcia działalności importowej tekstyliów i innych surowców włókienniczych z rynków azjatyckich.

W związku z nawiązaniem bliskiej współpracy z kilkoma wiodącymi hurtowniami tkanin na odzież zawodową w Polsce, szybko stała się jednym z ważniejszych dostawców tekstyliów w tym segmencie w kraju.

Polska Grupa Tekstylna specjalizuje się w importach produktów z Chin, Pakistanu, Indii i Korei Południowej. W swoim kilkuletnim dorobku nawiązała stałą współpracę z licznym gronem dostawców azjatyckich. Z najważniejszymi z nich współpracuje na zasadach ich wyłącznego przedstawicielstwa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Nasi współpracownicy są obecni na stałe w Chinach, a Polska Grupa Tekstylna uczestniczy corocznie w najważniejszych cyklicznych imprezach handlowo-targowych na rynkach Azji Wschodniej.

Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o.
Siedziba główna:
ul. Zeusa 27
01-497 Warszawa
KRS 0000191366, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 522-270-98-59,
REGON 015633446,
wysokość kapitału zakładowego 90.000,00 PLN

Z czasem oferta firmy rozszerzyła się o dalsze asortymenty i oprócz tkanin na odzież roboczą Polska Grupa Tekstylna rozwinęła import tkanin pościelowych oraz tkanin specjalistycznych.

Kolejnym etapem rozwoju działalności było rozpoczęcie importu gotowej odzieży zawodowej oraz obuwia roboczego.

Polska Grupa Tekstylna specjalizuje się w importach produktów z Chin, Pakistanu, Indii i Korei Południowej. W swoim kilkuletnim dorobku nawiązała stałą współpracę z licznym gronem dostawców azjatyckich. Z najważniejszymi z nich współpracuje na zasadach ich wyłącznego przedstawicielstwa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Nasi współpracownicy są obecni na stałe w Chinach, a Polska Grupa Tekstylna uczestniczy corocznie w najważniejszych cyklicznych imprezach handlowo-targowych na rynkach Azji Wschodniej.

Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o.
Siedziba główna:
ul. Zeusa 27
01-497 Warszawa
KRS 0000191366, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 522-270-98-59,
REGON 015633446,
wysokość kapitału zakładowego 90.000,00 PLN